Hör du inte till finns det alltid benso runt hörnet

Jag fick en förfrågan från tidningen Alkohol och Narkotika om att ge mitt perspektiv, det ville jag. Här är det: Filip fick aldrig rehabiliteringen han önskade och Sofia aldrig det drogfria stöd hon behövde. Båda tvingades ge efter för en vårdapparat som inte lyssnade. Vi behöver fler mänskliga möten, skriver Lisa Rahbek Från senaste numret [...]

Annons

Att må dåligt

Symptom på utmattningsyndrom enligt 1177: Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort.Du känner dig utmattad.Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten. Du är lättirriterad, orolig och nedstämd.Du har ångest. Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig.Du har problem med att [...]

ÖVERDOS

Från Narkotikastrafflagen 1§ Den som olovligen 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Från Europeisk Narkotikarapport 2019: För 2017 uppskattades dödligheten på grund av överdosi Europa till 22,6 dödsfall per miljon invånare i åldern 15–64 år... ...De högsta siffrorna rapporterades [...]

Medicin eller medicin?

Enligt Läkemedelslagen 1992:859: Med läkemedel avses i denna lag varje substans eller kombination av substanser   1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller   2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, [...]

Är ”Alla” verkligen ALLA?

Från FN:s Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna: "Det är vår plikt att se till att dessa rättigheter är verklighet för alla, att alla känner till dem, förstår dem och åtnjuter dem. Det är ofta människor som behöver få sina mänskliga rättigheter bättre skyddade som behöver informeras och påminnas om dem." Artikel 25. Var [...]

Livets Hårda Skola- skärvor ur verkligheten

Så är den nu äntligen släppt! Den här boken som jag har ruvat på, burit med mig och levt med så länge. Den finns nu i fysisk form och inte bara i mitt huvud. Det känns underbart och läskigt och skitbra och naket, allt på samma gång. Boken i fysisk form! Signering Att titta ut [...]

Jag skriver – och försöker förstå

Det är så fruktansvärt svårt att förstå. Fast jag hör vad de säger, ser spåren i deras anletsdrag och förnimmer deras känslor, så är det svårt att ta in på riktigt. Det är deras vardag. Det är deras liv. Jag får bara korta glimtar av det som är deras verklighet. Sen åker jag hem och [...]